// Υπηρεσίες

Σχεδιασμός – Διαχείριση Προγραμμάτων

  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας
  • Προγράμματα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ( SWOT Analysis)
  • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( φωτοβολταικών, ηλιοθερμικών, αιολικών, βιομάζας )

Στρατηγικός Σχεδιασμός

  • Ανάπτυξη Σχεδίων Προώθησης (Marketing Plans)

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

  • Προβλέψεις Μεγεθών / Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Μελέτες Σκοπιμότητας / Βιωσιμότητας
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης
  • Υποβολή Επενδυτικών Προτάσεων & Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδυτικών Προγραμμάτων Εξασφάλισης

Νομική Κάλυψη Επιχειρήσεων

  • Νομικές Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό:
Πάρ. Αρκαδίου 4 (1ος όροφος), Σούδα
Κινητό : 6943-460283 email: info@4pconsulting.gr

Υποκατάστημα:
Δρυμητινού 15, Ηράκλειο
Τηλ/Fax : 2811-756633