// Προφίλ

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, τον σχεδιασμό και την οργάνωση επιχειρηματικών λειτουργιών, την εκπόνηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών μελετών Η 4P διαθέτει όλη την απαραίτητη εμπειρία για εκπόνηση μελετών που αφορούν σε Εθνικά Προγράμματα όπως ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.4146) που προσφέρει ισχυρά κίνητρα (επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις χαμηλότοκων δανείων) σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας της Οικονομίας.

Είμαστε κοντά στον πελάτη από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας παρέχοντας συμβουλές που θα τον βοηθήσουν στην ένταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου χωρίς προβλήματα και χρηματικές απώλειες.

Βασικός μας στόχος είναι η από κοινού συζήτηση των αναγκών της επιχείρησης σας σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα αποδώσει σημαντικό όφελος για την επιχείρηση σας.

Πολιτική μας είναι η συνεχής στήριξη της επιχείρησης σας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της.

Το εύρος της εμπειρίας και των ικανοτήτων των στελεχών της εταιρίας μας εξασφαλίζουν προϋποθέσεις επιτυχούς στήριξης σε πολλούς τομείς επιχειρηματικής δράσης και δυνατότητες διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα επενδυτικά, χρηματοοικονομικά, λογιστική δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης και νομικές υπηρεσίες επιχειρήσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό:
Πάρ. Αρκαδίου 4 (1ος όροφος), Σούδα
Κινητό : 6943-460283 email: info@4pconsulting.gr

Υποκατάστημα:
Δρυμητινού 15, Ηράκλειο
Τηλ/Fax : 2811-756633