// ενημερωτικό δελτίο

Ενημερωτικά δελτία

Αναμενόμενα προγράμματα

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των 4 προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ με άμεση χρηματοδότηση τους μέσα στο τρέχον έτος.

Επιπροσθέτως, από Οκτώβριο, δημοσίευση Β’ κύκλου των δράσεων :

 1. Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
 2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 3. Ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4. Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Και μέχρι τέλος του έτους :

 1. Ενίσχυση για την Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων
 2. Δράση για Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Επέκταση Υφιστάμενων
 3. Δράση για Δικτύωση Επιχειρήσεων (cluster)
 4. Δράση για την Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών
 5. Δράση για τη Σύζευξη Επιχειρηματικότητας με την Ερευνητική Δραστηριότητα
 6. Ενίσχυση Επιχειρήσεων τύπου Franchising καθώς και Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας
 7. Δράση για την Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου
 8. Δράση για ενίσχυση Νέων Αγροτών
 9. Προδημοσίευση Προγράμματος Επιδότησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό:
Πάρ. Αρκαδίου 4 (1ος όροφος), Σούδα
Κινητό : 6943-460283 email: info@4pconsulting.gr

Υποκατάστημα:
Δρυμητινού 15, Ηράκλειο
Τηλ/Fax : 2811-756633